Share this page:

 • CA. Mangesh Pandurang Kinare, Chairman
 • CA. Cotha S Srinivas, Vice-Chairman
 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, President (Ex-officio)
 • CA. Aniket Sunil Talati, Vice-President (Ex-officio)
 • CA.(Dr.)Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Piyush Sohanrajji Chhajed
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Prakash Sharma
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. Pramod Jain
 • CA.(Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Deepak Kapoor
 • Shri Manoj Pandey
Co-opted Members

 • CA. Sharad Agarwala
 • CA. Kaushik Mullick
 • CA. Drushti Desai
 • CA. Ram Ratan Modi
 • CA. Sunil Kumar Dhanania
 • CA. Abhijit Kolay
 • CA. Soumen Adak
Special invitee

 • CA. Vikash Goel
 • CA. Himanshu Vijay
 • Dr. Rajwinder Singh Bansal
 • Er. Sundeep Bansal
 • Mrs. Deepti Gupta
 • Shri Rajiv Kumar Singh
 • Shri Rajesh Gujjar
 • CA. Srinivasa Rao Yelchuri
 • Shri Tanuj Bhatnagar
 • Shri Abhay Kumar
 • CA. Shilpang Karia
 • CA. Abhishek Mishra

  Quick Links