Share this page:

 • CA. Hans Raj Chugh, Chairman
 • CA. Priti Paras Savla, Vice-Chairperson
 • CA. Aniket Sunil Talati, President (Ex-officio)
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal, Vice-President (Ex-officio)
 • CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Piyush S Chhajed
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. Pramod Jain
 • CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Manoj Pandey
 • Shri Deepak Kapoor
Co-opted Members

 • CA. Abhishek Tiwari
 • CA. Jayesh B. Dhaneja
 • CA. Shah Jignesh Dineshchandra
 • CA. Thacker Jiten Vasantbhai
 • CA. Patel Naresh Jivanlal
 • CA. Dhariwal Harit Ashok
Nominated Members

 • Ms. Prachi Nadkar, SEBI
 • Mr. Srikrishna Ramteke, IBA
 • Mr. Mukesh Kewalramani, IRDA
 • Mr. Prateek Maheshwari, IRDA
 • Mr. Sanjay Vasudeva, FICCI
Special Invitee

 • CA. Vikash Goel
 • CA. Aman Chugh
 • CA. Sachin Chugh
 • CA. Abhishek Mishra
 • CA. Sushrut Mukund Chitale
 • CA. Sujal Shah
 • CA. Harsh Hasmukh Dedhia
 • CA. Sanjay Mehra
 • CA. Akhil Ahuja
 • CA. Pankaj Shah
 • CA. Sumit Dhadda
 • CA. Ankit Goyal
 • CA. Garima Ashok Agarwal
 • CA. Indra Dev Narayan
 • CA. Sumit Kumar Vij
 • CA. Chander Sawhney
 • CA. Shilpang Karia
 • CA. Vikas Kumar Goyal
 

  Quick Links