Share this page:

 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal, Chairman
 • CA. Charanjot Singh Nanda, Vice-Chairman
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Priti Savla
 • CA. Aniket Sunil Talati
 • CA. Prasanna Kumar D
 • CA. Rajendra Kumar P
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. (Dr.) Debashis Mitra
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Kemisha Soni
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. Pramod Jain
 • CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Deepak Kapoor

  Quick Links