Share this page:

 • CA. Pramod Jain, Chairman
 • CA. Vishal Doshi, Vice-Chairman
 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, President (Ex-officio)
 • CA. Aniket Sunil Talati, Vice-President (Ex-officio)
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. Rohit Ruwatia
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA.(Dr.) Raj Chawla
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA.(Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Manoj Pandey
 • Dr. P. C. Jain
Co-opted Members

 • CA. Nilesh S Vikamsey, Past President, ICAI
 • CA. G. Sekar
 • Dr. Bhaskar Banerjee
 • CA. Mohit Bhuteria
 • CA. Sashank Srivatsan S.
 • CA. Beeraka Vijay
Special Invitees

 • CA. Shyamal Kumar
 • CA. Darshan Chhajer
 • CA. Yogesh Kumar Gupta
 • CA. Meghdoot Balkisan Jajoo
 • CA. Vinesh Jain
 • CA. Vivek Newatia
 • CA. Parag Kulkarni
 • CA. Navneet Mehta
 • CA. Ashish Bansal
 • Dr. Avinash Chander
 • CA. Vishal Bansal
 • CA. Himanshu Kishnadwala
 • CA. K. Sairam
 • CA. Amit Somani
 • CA. Sanat Chitale
 • CA. Nitin Bajrangalal Gupta
 • CA. Jayant Gokhale

  Quick Links