Share this page:

 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale, Chairman
 • CA. Prakash Sharma, Vice-Chairman
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal, President (Ex-officio)
 • CA. Charanjot Singh Nanda, Vice-President (Ex-officio)
 • CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Piyush S Chhajed
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Prasanna Kumar D
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. Pramod Jain
 • Shri Ritvik Ranjanam Pandey

  Quick Links