Share this page:

 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, Leader
 • CA. Aniket Sunil Talati, Deputy Leader
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Prasanna Kumar D
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Prakash Sharma
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. Pramod Jain
 • Shri Sanjay Kumar
 • Shri Manoj Pandey
 • Advocate Vijay Kumar Jhalani

  Quick Links