Share this page:

 • CA. Prasanna Kumar D, Convenor
 • CA. (Dr.) Rohit Ruwatia, Deputy Convenor
 • CA. Piyush S Chhajed
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Umesh Sharma
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Prakash Sharma
 • CA. (Dr.) Raj Chawla
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal

  Quick Links