Share this page:

 • CA. Kemisha Soni, Convenor
 • CA. Abhay Chhajed, Deputy Convenor
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Piyush S Chhajed
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Priti Savla
 • CA. Umesh Sharma
 • CA. Aniket Sunil Talati
 • CA. Prasanna Kumar D
 • CA. Cotha S Srinivas
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. (Dr.) Debashis Mitra
 • CA. (Dr.) Rohit Ruwatia
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Prakash Sharma
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. (Dr.) Raj Chawla
 • CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal

  Quick Links