Share this page:

 • CA.(Dr.) Sanjeev Kumar Singhal, Chairman
 • CA. Priti Savla, Vice-Chairperson
 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, President (Ex-officio)
 • CA. Aniket Sunil Talati, Vice-President (Ex-officio)
 • CA.(Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Piyush Sohanrajji Chhajed
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Cotha S Srinivas
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Kemisha Soni
 • CA. Pramod Jain
 • CA. Charanjot Singh Nanda
 • Shri Sanjay Kumar
 • Shri Ritvik Ranjanam Pandey
 • Advocate Vijay Kumar Jhalani
Co-opted Members

 • CA. Raj Mullik
 • CA. Nilima Joshi
 • CA. Vivek Agarwal
 • CA. Arif Ahmed
 • CA. Shailesh V Haribhakti
 • CA. Sandeep Kumar
 • CA. Dilip Desai
Special Invitees

 • CA. Praveen Garg, IAS
 • CA. Manvendra Goyal, IRS
 • Ms. Leena Nandan, IAS
 • Ms. Surabhi Gupta
 • CA. Koushik Chatterjee
 • Dr. (CMA) Nandita Mishra
 • Mr. Chaitanya Kalia
 • CA. Heman Sabharwal
 • CMA Sanjay Gupta
 • Mr. Shikhar Jain
 • Ms. Ingrid Srinath
 • CA. Kishor Parikh
 • Mr. Nitesh Chandra

  Quick Links