Share this page:

 • CA. Durgesh Kumar Kabra, Chairman
 • CA. Abhay Chhajed, Vice-Chairman
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Piyush Sohanrajji Chhajed
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Kemisha Soni
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. Pramod Jain
 • CA.(Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Sanjay Kumar
 • Shri Deepak Kapoor
 • Advocate Vijay Kumar Jhalani
Special Invitees

 • Sh. Amit Samdariya, CBIC nominee
 • Shri Sanjay Purao, SEBI nominee
 • Sh. Vipul Agarwal, CBDT nominee
 • Shri K. S. Narsimha Prasad, C&AG nominee

  Quick Links