Share this page:

 • CA. Piyush S Chhajed, Chairman
 • CA. Cotha S Srinivas, Vice-Chairman
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal, President (Ex-officio)
 • CA. Charanjot Singh Nanda, Vice-President (Ex-officio)
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Aniket Sunil Talati
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Prasanna Kumar D
 • CA. Rajendra Kumar P
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. (Dr.) Debashis Mitra
 • CA. (Dr.) Rohit Ruwatia
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Prakash Sharma
 • CA. Kemisha Soni
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. (Dr.) Raj Chawla
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. Pramod Jain
 • Shri Sanjay Kumar
 • Shri Ritvik Ranjanam Pandey

  Quick Links