Share this page:

 • CA. Kemisha Soni, Chairperson
 • CA. Prasanna Kumar D, Vice-Chairman
 • CA. Aniket Sunil Talati, President (Ex-officio)
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal, Vice-President (Ex-officio)
 • CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Piyush S Chhajed
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. (Dr.) Debashis Mitra
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA. (Dr.) Raj Chawla
 • CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Deepak Kapoor
Special Invitee'

 • Dr. Avinash Chander
 • Dr. Kamal Deep Sharma
 • Shri P R Krishnamoorthy
 • CA. Srikanth Viswanathan
 • Shri Manoj Jain
 • Mrs. Meenakshi Sharma
 • Shri A S Chakravarthy
 • Shri Sanjeet
 • Dr. Sanjeev Mishra
 • Shri Vivek Jain
 • Shri Viresh Kumar
 • Shri Kumar Shyamal Parthsarathi
 • Smt. Shankari Murali
 • Dr. Sandeep Thakur
Co-opted Members

 • CA. Sanjeev Jain
 • CA. Samba Murthy Pachchalla
 • CA. Chopda Manas Paras
 • CA. Sanjeev Agarwal
 • CA. Ashish Khetan
 • CA. Deep Kanubhai Thakkar

  Quick Links