Share this page:

 • CA. Kemisha Soni, Chairperson
 • CA. Sridhar Muppala, Vice-Chairperson
 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, President (Ex-officio)
 • CA. Aniket Sunil Talati, Vice-President (Ex-officio)
 • CA.(Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Piyush Sohanrajji Chhajed
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal
 • CA. Rohit Ruwatia
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA.(Dr.) Raj Chawla
 • CA.(Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Deepak Kapoor
Copted-Members

 • CA. Manmohan Puri
 • CA. Ankush Golechha
 • CA. Doctor Devang Anilkumar
 • CA. Debabrata Sarkar
 • CA. Amit Sharma
 • CA. Dharam Vir Chopra
Special Invitee

 • Sh. Avinash Chander
 • Dr. Sandeep Thakur
 • Shri Shyam S. Dubey
 • CA. Parul Gupta
 • Dr. Avinash Chander
 • Mr. P R Krishnamoorthy
 • Dr. Kamal Deep Sharma
 • CA. Heman Sabharwal
 • Sh. Sandeep Kumar Sultania
 • CA. Satish Kumar Garg
 • Dr. K P Shashidharan
 • Mr. Dilip Kumar Dutta
 • Shri V K Hasija
 • Shri A J Ekka
 • Mr. Krishnendu Sarkar
 • CA. Suman Chaudhury
 • Shri Manoj Jain

  Quick Links