Share this page:

 • CA. Sanjay Kumar Agarwal, Chairman
 • CA. Hans Raj Chugh, Vice-Chairman
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal, President (Ex-officio)
 • CA. Charanjot Singh Nanda, Vice-President (Ex-officio)
 • CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Priti Savla
 • CA. Umesh Sharma
 • CA. Aniket Sunil Talati
 • CA. Rajendra Kumar P
 • CA. (Dr.) Debashis Mitra
 • CA. (Dr.) Rohit Ruwatia
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Prakash Sharma
 • CA. Kemisha Soni
 • CA. (Dr.) Raj Chawla
 • CA. Pramod Jain
 • CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Sanjay Kumar
 • Shri Ritvik Ranjanam Pandey
 • Dr. P. C. Jain

  Quick Links