Share this page:

 • CA. Durgesh Kumar Kabra, Chairman
 • CA. Sripriya Kumar, Vice-Chairperson
 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, President (Ex-officio)
 • CA. Aniket Sunil Talati, Vice-President (Ex-officio)
 • CA.(Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Vishal Doshi
 • CA. Piyush Sohanrajji Chhajed
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Priti Savla
 • CA. Rajendra Kumar P
 • CA. Cotha S Srinivas
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. Rohit Ruwatia
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Prakash Sharma
 • CA.(Dr.) Raj Chawla
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. Pramod Jain
 • CA.(Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Ritvik Ranjanam Pandey
 • Shri Manoj Pandey
Copted-Members

 • CA. Kailash Shah
 • CA. Dhamne Abhishek
 • CA. Ritesh Mittal
 • CA. Nitesh Kumar More
 • CA. Kamal Nayan Jain
 • CA. Subodh K Agrawal
 • CA. Ramchandra Choudhary
Special Invitee

 • CA. Rahul Madan
 • CA. Dinesh Mundada
 • CA. Vijaykumar V Iyer
 • CA. Anuj Jain
 • CA. Pawan Kumar Jagetia
 • CA. Parveen Kumar Jain
 • CA. Manoj Kumar Anand
 • CA. Pravin R Navandar
 • CA. Atul Kumar Kansal
 • CA. Anil Goel
 • CA. Dinesh Kumar Koolwal
 • CA. Rahul Jindal
 • CA. Amar Nath Gupta

  Quick Links