Share this page:

 • CA. Prakash Sharma, Chairman
 • CA. Charanjot Singh Nanda, Vice-Chairman
 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, President (Ex-officio)
 • CA. Aniket Sunil Talati, Vice-President (Ex-officio)
 • CA.(Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Piyush Sohanrajji Chhajed
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Priti Savla
 • CA. Umesh Sharma
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Cotha S Srinivas
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA.(Dr.) Raj Chawla
 • CA. Pramod Jain
 • CA.(Dr.) Sanjeev Kumar Singhal
 • Shri Ritvik Ranjanam Pandey
 • Shri Chandra Wadhwa
Co-opted Members

 • CA. Ajay Aggarwal
 • CA. Sunil Sharma
 • CA. Lalan Sanjeev Dungarshi
 • CA. Shrikant M. Limaye
 • CA. Vijaykumar Narbherambhai Sitapara
 • CA. Avishekh Mukherjee
 • CA. Pradip Lath
 • CA. Ratan Kumar Das
Special Invitee

 • CA. Pankaj Dadu
 • CA. G. Krishna Sai
 • CA. Veni Thapar

  Quick Links