Share this page:

 • CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal, Chairman
 • CA. Vishal Doshi, Vice-Chairman
 • CA.(Dr.) Debashis Mitra, President (Ex-officio)
 • CA. Aniket Sunil Talati, Vice-President (Ex-officio)
 • CA. Chandrashekhar Vasant Chitale
 • CA. Durgesh Kumar Kabra
 • CA. Dheeraj Kumar Khandelwal
 • CA. Piyush Sohanrajji Chhajed
 • CA. Purushottamlal Khandelwal
 • CA. Mangesh Pandurang Kinare
 • CA. Dayaniwas Sharma
 • CA. Sridhar Muppala
 • CA. Prasanna Kumar D
 • CA. Rajendra Kumar P
 • CA. Cotha S Srinivas
 • CA. Sripriya Kumar
 • CA. Ranjeet Kumar Agarwal
 • CA. Sushil Kumar Goyal
 • CA. Abhay Chhajed
 • CA. (Dr.) Anuj Goyal
 • CA. Gyan Chandra Misra
 • CA. Prakash Sharma
 • CA. Kemisha Soni
 • CA. Sanjay Kumar Agarwal
 • CA.(Dr.) Raj Chawla
 • CA. Hans Raj Chugh
 • CA. Pramod Jain
 • CA. Charanjot Singh Nanda
 • Shri Manoj Pandey
 • Shri Deepak Kapoor
 • Advocate Vijay Kumar Jhalani
Co-opted members

 • CA. Abhijit Bandyopadhyay
 • CA. Shyam Lal Agarwal
 • CA. Sanjay Vasudeva
 • CA. Shivakumar R Hegde
 • CA. Shah Jignesh Jashwantbhai
 • CA. Pinaki Chowdhury
 • CA. Devinder Kumar Singla
 • CA. Rakesh Agarwal
 • CA. Jayanta Mukhopadhyay
 • CA. Niranjan Joshi
Special Invitees

 • Prof. Naman Desai
 • Shri Jeevan Sonparote
 • CA. Dhananjay Gokhale
 • CA. Amit Mitra
 • CA. Sandeep Sharma
 • CA. Lalit Kumar
 • CA. Parveen Kumar
 • CA. Sumant Chadha
 • CA. Pranav Jain
 • CA. Rajesh Mody
 • CA. Rajeev Saxena
 • CA. Naveen Aggarwal
 • Shri Manish Deo Mishra
 • CA. Aniruddha Godbole
 • Shri Atma Sah
 • Shri Inderjeet Singh
 • CA. Pallav Gupta
 • Shri Shardul Admane
 • Ms. Lopa Ruparel
 • Shri Subhendu Bhattacharyya

  Quick Links