Share this page:

Composition of Council - 20th Council

WESTERN REGION
 • CA. Rajkumar S. Adukia
 • CA. Uttam Prakash Agarwal
 • CA. Atul Chunilal Bheda
 • CA. Bhavna Doshi
 • CA. Jayant Gokhale
 • CA. Pankaj Inderchand Jain
 • CA. Preeti Pradip Mahatme
 • CA. Sanjeev Maheshwari
 • CA. Mahesh P. Sarda
 • CA. Jaydeep Narendra Shah
 • CA. Sunil H Talati
SOUTHERN REGION
 • CA. Shanti Lal Daga
 • CA. S. Gopalakrishnan
 • CA. V.C. James
 • CA. V. Murali
 • CA. K. Raghu
 • CA. G. Ramaswamy
 • CA. S. Santhanakrishnan
 • CA. J.Venkateswarlu
EASTERN REGION
 • CA. Subodh Kumar Agrawal
 • CA. Abhijit Bandyopadhyay
 • CA. K. P. Khandelwal
CENTRAL REGION
 • CA. Manoj Fadnis
 • CA. Vijay Kumar Garg
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Akshay Kumar Gupta
NORTHERN REGION
 • CA. Amarjit Chopra
 • CA. Vijay Kumar Gupta
 • CA. Harinderjit Singh
 • CA. Ved Jain
 • CA. Vinod Jain
 • CA. Charanjot Singh Nanda
NOMINATED MEMBERS
 • Shri O.P. Vaish
 • Shri Anil K Agarwal
 • Shri Manoj K. Sarkar
 • Shri Krishna Kant
 • Smt. Renuka Kumar
 • Shri K.P. Sasidharan
 • Shri R. Sekar
 • Shri K. R. Maheshwari

  Quick Links