Share this page:

Composition of Council - 23rd Council

WESTERN REGION
 • CA. Bhandari Anil Satyanarayan
 • CA. Jay Ajit Chhaira
 • CA. Prafulla Premsukh Chhajed
 • CA. Tarun Jamnadas Ghia
 • CA. Hegde Nandkishore Chidamber
 • CA. Nihar Niranjan Jambusaria
 • CA. Khandelwal Dhiraj Kumar
 • CA. Kinare Mangesh Pandurang
 • CA. Dhinal Ashvinbhai Shah
 • CA. Nilesh Shivji Vikamsey
 • CA. Shiwaji Bhikaji Zaware
SOUTHERN REGION
 • CA. Babu Abraham Kallivayalil
 • CA. M. Devaraja Reddy
 • CA. Madhukar Narayan Hiregange
 • CA. Sekar G.
 • CA. Sripriya K. (Ms.)
 • CA. Vijay Kumar M. P.
EASTERN REGION
 • CA. Agarwal Ranjeet Kumar
 • CA. Goyal Sushil Kumar
 • CA. Mitra Debashis
CENTRAL REGION
 • CA. Shyam Lal Agarwal
 • CA. Agrawal Manu
 • CA. Kushwah Mukesh Singh
 • CA. Sharma Prakash
 • CA. Soni Kemisha (Ms.)
NORTHERN REGION
 • CA. Sanjay Agarwal
 • CA. Sanjiv Kumar Chaudhary
 • CA. Atul Kumar Gupta
 • CA. Naveen N.D. Gupta
 • CA. Vijay Kumar Gupta
 • CA. Sharma Rajesh
 • CA. Vasudeva Sanjay
NOMINATED MEMBERS
 • Shri Anurag Agarwal
 • Shri Sudhanshu Pandey
 • Ms. Ritika Bhatia
 • Dr. Ravi Gupta
 • Shri Sunil Kanoria
 • Shri Chandra Wadhwa
 • Dr. P.C. Jain
 • Shri Vijay Kumar Jhalani

  Quick Links