Share this page:

Composition of Council - 22nd Council

WESTERN REGION
 • CA. Rajkumar S. Adukia
 • CA. Jay Ajit Chhaira
 • CA. Prafulla Premsukh Chhajed
 • CA. Tarun Jamnadas Ghia
 • CA. Pankaj Inderchand Jain
 • CA. Nihar Niranjan Jambusaria
 • CA. Shriniwas Yeshwant Joshi
 • CA. Sanjeev K. Maheshwari
 • CA. Dhinal Ashvinbhai Shah
 • CA. Nilesh Shivji Vikamsey
 • CA. Shiwaji Bhikaji Zaware
SOUTHERN REGION
 • CA. Babu Abraham Kallivayalil
 • CA. M. Devaraja Reddy
 • CA. V. Murali
 • CA. K. Raghu
 • CA. S. Santhana Krishnan
 • CA. G. Sekar
 • CA. J. Venkateswarlu
EASTERN REGION
 • CA. Subodh Kumar Agrawal
 • CA. Abhijit Bandyopadhyay
 • CA. Sumantra Guha
CENTRAL REGION
 • CA. Shyam Lal Agarwal
 • CA. Manoj Fadnis
 • CA. Vijay Garg
 • CA. Anuj Goel
 • CA. Mukesh Singh Kushwah
NORTHERN REGION
 • CA. Sanjay Agarwal
 • CA. Sanjiv Kumar Chaudhary
 • CA. Atul Kumar Gupta
 • CA. Naveen N.D. Gupta
 • CA. Vijay Kumar Gupta
 • CA. Charanjot Singh Nanda
NOMINATED MEMBERS
 • Shri Manoj Kumar
 • Shri P.K. Mishra
 • Shri J.S. Deepak
 • Shri Bhaskar Chatterjee
 • Shri Sidharth Birla
 • Shri Sunil Kanoria
 • Shri Salil Singhal

  Quick Links